Sinds 1 juli 2019 bestaat er in Nederland een officiële titel waarmee de bekwaamheid van cosmetisch artsen wordt erkend. Bovendien loopt Nederland met zijn officiële erkende opleiding voor cosmetisch artsen voor op andere landen op het gebied van cosmetiek. Dit is een mijlpaal voor de cosmetiek en de gezondheidszorg in Nederland en bovendien van groot maatschappelijk belang.

Deze erkenning is een grote stap op weg naar een volledig veilige cosmetische zorg. Zo voldoen alleen cosmetisch artsen met de toevoeging ´KNMG´ sinds 1 juli 2019 aan het profielspecialisme voor de cosmetische geneeskunde. Dat betekent dat cosmetisch artsen KNMG aantoonbaar gekwalificeerd zijn in het uitvoeren van cosmetische behandelingen. De titel betekent overigens ook dat cosmetisch artsen hun cliënten en patiënten eerlijk en correct voorlichten naast het behandelen. Je leest hier meer over de titel en de opleiding tot cosmetisch arts.

Door deze titel onderscheiden cosmetisch artsen KNMG zich van niet-bekwame behandelaars. Helaas zijn er veel behandelaars die onvoldoende zijn opgeleid en hierdoor cosmetische behandelingen mogelijk onverantwoordelijk en wellicht zelfs onveilig uitvoeren. Dit gaat ten koste van cliënten en patiënten en bovendien van de artsen die wel voldoende zijn opgeleid. Door de erkenning van de cosmetiek als geneeskundig profiel, wordt het niet-bekwame artsen moeilijker gemaakt om hun praktijken uit te voeren. Alle cosmetisch artsen KNMG staan in een openbaar profielregister van de KNMG waar cliënten en patiënten kunnen opzoeken of en welke cosmetische artsen gecertificeerd zijn.

De erkenning van de titel heeft de laatste jaren bovendien een positieve verandering teweeggebracht in het maatschappelijke beeld van cosmetische behandelingen. Doordat er meer aandacht is voor deze tak binnen de geneeskunde zijn steeds meer mensen bekend met de verscheidenheid aan behandelingen en mogelijkheden binnen de cosmetiek. Hierdoor lijken vooroordelen en onwaarheden over de cosmetische geneeskunde steeds meer te verdwijnen.

De NVCG pleit voor de cosmetische geneeskunde met alleen gecertificeerde behandelaars en is met deze officiële erkende opleiding goed op weg. Bovendien konden de cosmetisch artsen voorheen de titel KNMG krijgen door middel van een overgangsregeling. Vanaf 1 juli 2022 liep deze overgangsregeling na drie jaar af en zijn cosmetisch artsen genoodzaakt om de opleiding tot cosmetisch arts KNMG te volgen. Het is belangrijk dat cliënten en patiënten zich alleen nog maar laten behandelen door cosmetisch artsen KNMG, waardoor niet-bekwame artsen in de toekomst geen behandelingen meer kunnen uitvoeren. Zo blijft Nederland met zijn cosmetiek een voorloper en voorbeeld voor andere landen.